Henkilöstön arvo- ja työhyvinvointikysely: ”Johdonmukainen työ heijastuu positiiviseen yleisvireeseen”

NewPaakkola toteutti viime kesän aikana arvo- ja työhyvinvointikyselyn, jonka tulokset kertovat paljon yrityksen nykytilasta. Erityisiä tyytyväisyyden aiheita ovat muun muassa työpaikan hyvä henki, työn arvostus esihenkilön puolesta, luottamus ja kannustaminen.

Parantamisen varaa puolestaan löytyy monen muun yrityksen tapaan esimerkiksi sisäisestä viestinnästä, jonka jalostaminen kuuluu ns. ikuisiin kehityskohteisiin.

”Kyselyn tulokset kertovat NewPaakkolan tämänhetkisestä tilanteesta, siitä, mihin aikaa ja panosta on laitettu ja toisaalta kasvun tuomasta paineesta. Motivaatio ja innostus työstä ovat tulosten kärjessä, mikä heijastuu väistämättä koko työyhteisöön ja työn kautta asiakkaille. Toisin sanoen NewPaakkolassa on hyvin sitoutunut henkilöstö, joka on kiinnostunut omasta osaamisestaan ja kehittymisestään”, kertoo kyselyn toteuttanut Peremmälle Oy:n HR-konsultti Katja Kareinen. Kareinen näkee erityisen positiivisina signaaleina tasapuolisuuden, johtamisen ja myös itsensä johtamisen kehittymisen.

”Työturvallisuuden ja siitä vastaavien henkilöiden osaamisen kehittyminen ovat myös osaltaan positiivisia signaaleja – asioita tehdään oikein”, arvioi Kareinen.

NewPaakkola on toteuttanut vastaavia kyselyjä säännöllisin väliajoin, ja tulokset vaikuttavat yrityksen sisäiseen kehittämiseen.

”Tulokset olivat eläneet kautta linjan positiiviseen suuntaan. Joissain asioissa on pieniä muutoksia heikompaan, mutta normaalivaihtelun puitteissa. Pitkäjänteinen johdonmukainen työ heijastuu positiiviseen yleisvireeseen”, päättää Kareinen.

Lisää kirjoituksia