NewPaakkolan hiilijalanjälki 2021: 165,3 t CO2ekv

Kestävä kehitys ja vastuullinen yritystoiminta on NewPaakkolan toimialalla merkittävä kilpailutekijä. NewPaakkola tuottaa kaivoksille raskaiden kuormien käsittelyyn kuljetinratkaisuja, joilla voidaan korvata malmin siirtoon tarvittavia työkoneita. Tällä on positiivinen vaikutus kaivoksen paikallispäästöihin. Kaivannaisalalla keskiössä oleva vastuullisuustyö velvoittaa alan arvoketjussa toimivia yrityksiä arvioimaan omaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta.

Scope 1:  Yrityksen suorat kasvihuonekaasupäästöt, kuten oman energiantuotannon tai omien ajoneuvojen päästöt.

Scope 2: Ostetun sähkön, höyryn tai lämmön tuotannosta peräisin olevat epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt.

Scope 3: Koko arvoketjun välilliset kasvihuonekaasupäästöt, kuten hankinnat, matkustaminen sekä ulkoistetut toiminnot.


NewPaakkola pyrkii kehittämään tuoteratkaisuja, jotka ovat huollettavia ja päivitettäviä taaten mahdollisimman pitkän käyttöiän tuotteilleen. Lisäksi yritys pyrkii parantamaan valmistamiensa tuotteiden kierrätystä sekä pienentämään tuotteiden hiilijalanjälkeä kokonaisvaltaisen elinkaarimallin avulla.

NewPaakkola panostaa vastuullisuuteen

NewPaakkolassa on selkeä tahtotila kehittää toimintaa yhä kestävämmälle pohjalle. Toisaalta kestävyysnäkökulma nähdään tärkeänä ympäristön ja ilmastonmuutoksen kannalta, mutta myös keskeisenä menestystekijänä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa.

NewPaakkolan yritysvastuun itsearviointi tehty tammikuussa 2022 (FIBS), kestävän kehityksen kartoitus maaliskuussa 2022 ja hiilijalanjäljen laskenta kesäkuussa 2022.

Kestävän kehityksen kartoitus ja hiilijalanjäljen laskenta on tehty osana Paula Heikkilän ympäristöalan erikoisammattitutkintoa (resurssitehokkuuden koulutusohjelma, Suomen ympäristöopisto, SYKLI).

Lisää kirjoituksia