NewPaakkolan liiketoiminnan digitalisointi etenee

NewPaakkola on kehittänyt toimintaansa merkittävällä kehityshankkeella, johon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt kehittämisavustusta liiketoiminnan kehittämiseen ja digitalisointiin. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää yrityksen liiketoimintaprosesseja ja parantaa sen asemaa kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeessa digitalisoitiin toiminnanohjausjärjestelmä sekä kehitettiin ja hankittiin apuvälineitä tuotantotyön tueksi. Hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahaston tukea. Vuonna 2021 alkanut hanke päättyy kuluvan elokuun lopussa.

– Toimenpiteillä pyritään parantamaan yrityksen valmistamien tuotteiden kierrätystä ja energiatehokkuutta sekä pienentämään tuotteiden hiilijalanjälkeä kokonaisvaltaisen elinkaarimallin avulla, kertoo toimitusjohtaja Tommi Juntikka.

– Voimme pitää hanketta laitevalmistuksen kannalta merkittävänä investointina, jossa saatiin digitalisoitua koko toimitusketju suunnittelusta aina huoltoon saakka. Tämä vahvistaa meidän tuotehallintaamme ja projektien hallintaa, sanoo Juntikka.

Tuotantoon kehitettävillä uusilla ja hankittavilla apuvälineillä pyritään vähentämään työn fyysistä kuormittavuutta ja sitä kautta myös helpottamaan naisten työllistymistä alalle.

Lisää kirjoituksia