Kehityshanke

NewPaakkola kehittää liiketoimintaansa ja jatkaa digitalisaatiota

Hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaprosesseja ja parantaa yrityksen asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa digitalisoidaan toiminnanohjausjärjestelmä sekä kehitetään ja hankitaan apuvälineitä tuotantotyön tueksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan yrityksen valmistamien tuotteiden kierrätystä ja energiatehokkuutta sekä pienentämään tuotteiden hiilijalanjälkeä kokonaisvaltaisen elinkaarimallin avulla. Tuotantoon kehitettävillä uusilla ja hankittavilla apuvälineillä pyritään vähentämään työn fyysistä kuormittavuutta ja sitä kautta myös helpottamaan naisten työllistymistä alalle.

Hankkeen nimi: Liiketoiminnan kehittäminen ja digitalisointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika alkoi 28.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 900 euroa