Kuljetinhuolto

NewPaakkolan kuljetinhuolto toimii sekä konepajalla että paikan päällä teollisuuskohteissa. 

Täyden palvelun kuljetinhuollot

Valtaosa materiaalinkäsittelyjärjestelmän tulevista kustannuksista määräytyy elinkaaren alussa tehdyillä ratkaisuvalinnoilla ja suunnittelulla. Elinkaarenkustannuksista suurin osa taas syntyy käyttöönoton jälkeisenä aikana varaosakuluina ja työnä sekä huolto- ja energiatarpeena. Hyvällä suunnittelulla ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehdyllä elinkaarikustannusten tarkastelulla voidaan vähentää merkittävästi käytönaikaisia kustannuksia.

Huoltotoimenpiteemme sisältää


 • Ajotavan optimointi ja käytettävyys
 • Rasvaus
 • Säädöt ja puhdistukset
 • Hihnankeskitykset
 • Yksittäiset rullankannattimien vaihdot
 • Hihnankorjaukset
 • Rumpujen vaihdot
 • Paluu – ja kannatinrullien vaihdot
 • Käyttölaitteiden vaihdot
 • Puhdistustyöt
 • Laitakumien vaihdot
 • Kiristyslaitteiden korjaukset
 • Suppiloiden ja kululutusteräksien vaihdot
 • Rullan kannattimien korjaukset

Työmies työskentelee teknisen laitteen kanssa

Vesipiikkaus

Palvelutarjontaamme kuuluu myös vesipiikkaus, jossa korkeapaineinen vesi piikataan betonin pinnan halkeamiin ja huokosiin, jolloin huonolaatuinen aines rikkoutuu ja hyvälaatuinen säilyy. Vesipiikkaus puhdistaa teräkset ja jättää vaurioitumattoman pohjan, mikä mahdollistaa jatkokäsittelyn hyvälle pinnalle. Vesipiikkaus ei vaurioita käyttökelpoista rakennetta, joten betoniteräkset pysyvät ehjinä ja puhdistuvat samalla ruosteesta. Vesipiikkauksella voidaan myös purkaa kokonaisia rakenteita, kuten reunapalkkeja.

 • Puhdistaa teräspinnat
 • Ei vaurioita rakenteita

Mekaaninen puhallus

Kuivajääpuhallus soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa veden käyttö on kielletty. Kuivajää on lähes -80°C asteista, täysin bakteeritonta ja myrkytöntä ainetta, joka on puristettu nestemäisestä hiilidioksidista. Kuivajää ei nesteydy missään vaiheessa, vaan lämpötilan noustessa se kaasuuntuu ja sulaa haihtumalla. Puhallus jäädyttää poistettavan aineksen, minkä jälkeen se halkeilee ja lopulta irtoaa.

 • Kuivajää puhdistaa tehokkaasti
 • Vedetön ja myrkytön puhdistus
Työmiehet työskentelemässä
Kiinnostuitko?

Keskustelemme mielellämme lisää

Sinun yhteyshenkilösi

Tapio Kolkkinen

Huolto | Puh. +358 40 809 8853

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

NewPaakkola Oy

Yhteystiedot

Itäpuolentie 387b
95300 Tervola
+358 40 591 9740
sales@newpaakkola.com

Rekisteristä vastaava henkilö

Tommi Juntikka
tommi.juntikka@newpaakkola.com

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

NewPaakkola Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sales@newpaakkola.com.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin NewPaakkolan ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: sales@newpaakkola.com.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.