Vastuullisuus Kestävän kehityksen puolesta

Kestävä kehitys on olennainen osa arkipäiväämme jokaisella liiketoimintamme osa-alueella. Tavoitteenamme on tasapaino kestävän kehityksen, taloudellisen menestyksen ja yhteiskuntavastuun välillä.

Autamme rakentamaan kiertotaloutta

Kunnioitamme kestävän kehityksen toimintaperiaatteita kaikissa yrityksemme toiminnoissa ja koko arvoketjussa tuotannosta yhteistyökumppanuuksiin. Olemme minimoineet hiilijalanjälkemme konepajaltamme lähtien aina lopputuotteisiimme saakka. Oman toimintamme sähkö tulee vesivoimasta, ja konepajan lämmityksessä käytetään pellettejä. Kun jonain päivänä pääsemme eroon polttoaineen käytöstä ajoneuvoissa, olemme erittäin lähellä täysin hiilineutraalia toimintaa.

Kestävyyttä energiatehokkuuden kautta

Vuonna 2021 siirryimme materiaalikuljettimien rumpujen osalta panttikäytäntöön, jolla kannustetaan kierrättämään toiminnallisesti arvokkaita laitteen osia. Asiakkaalle maksetaan pantti palautetusta, käytetystä rummusta. Panttikäytännöstä sovitaan jo sopimusvaiheessa. Vastaavaa periaatetta on kokeiltu menestyksellä muilla teollisuudenaloilla muun muassa hyötyajoneuvojen vaihdelaatikoissa.

Ihmiset & Ympäristö

Lisää turvallisuutta jokapäiväisessä toiminnassa

Panttikäytäntö on osa kiertotalousajatteluamme, sillä rummut päätyvät uusiokäyttöön. Kun arvokkaat osat eivät jää romuksi, säästetään luonnonvaroja käytännön tasolla. Osien elinikää jatketaan ja raaka-aineiden tarve vähenee.

Energian säästäminen vähentää päästöjä

Panttikäytännössä yhdistyvät kiertotalous ja parhaimmillaan myös laitteen elinkaaren suunnittelu sekä hallinta. Kaivosteollisuudessa kuljettimen rummun elinikä on yleensä 5–10 vuotta, kun itse järjestelmä on käytössä huomattavasti pitempään. Elinkaariajattelu jo suunnitteluvaiheessa takaa säästöjä pitkässä juoksussa kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.

Kiinnostuitko?

Keskustelemme mielellämme lisää

Sinun yhteyshenkilösi

Tommi Juntikka

Toimitusjohtaja | Puh. +358 40 591 9740

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

NewPaakkola Oy

Yhteystiedot

Itäpuolentie 387b
95300 Tervola
+358 40 591 9740
sales@newpaakkola.com

Rekisteristä vastaava henkilö

Tommi Juntikka
tommi.juntikka@newpaakkola.com

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

NewPaakkola Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sales@newpaakkola.com.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin NewPaakkolan ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: sales@newpaakkola.com.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.